Αδενοκαρκίνωμα

Μία από τις πλέον δύσκολες περιπτώσεις για τη χειρουργική αντιμετώπιση είναι το αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος καθώς αποτελεί ένα από τα πλέον επιθετικά νεοπλάσματα που δίνει συμπτώματα σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Γι΄ αυτό και δεν είναι όλα τα περιστατικά χειρουργήσιμα. Η χειρουργική αντιμετώπισή τους είναι συνυφασμένη με το σημείο εντοπισμού του όγκου.

Εάν το αδενοκαρκίνωμα εντοπίζεται στην κεφαλή (και μάλιστα στο φύμα του Vater), αφαιρείται με την Whipple.

Εάν εντοπίζεται στο σώμα ή την ούρα του παγκρέατος, τότε αντιμετωπίζεται είτε με την  Whipple, είτε με  παγκρεατεκτομή.

Η αριστερή παγκρεατεκτομή περιλαμβάνει σπληνεκτομή, εκτομή του παγκρέατος επί τα δεξιά της πυλαίας ή της άνω μεσεντέριας φλέβας, διατομή της σπληνικής αρτηρίας στην έκφυσή της και της κάτω μεσεντέριας και της σπληνικής φλέβας κατά την εκβολή τους στην πυλαία φλέβα. Αφαίρεση του ιστού και των λεμφαδένων της κοιλιάς, των πυλών του σπλήνα, της σπληνικής αρτηρίας, του κάτω χείλους του σώματος και της ουράς του παγκρέατος.

Επίσης, αναλόγως με τα ευρήματα που προκύπτουν από την κλινική εικόνα και το διεγχειρητικό υπερηχογράφημα, μπορεί να περιλαμβάνει την ολική αφαίρεση των λεμφαδένων της άνω πρόσθιας περιοχής της ηπατικής αρτηρίας,  αποσκελετοποίηση του τμήματος της άνω μεσεντέριας αρτηρίας από την αορτή μέχρι την κάτω παγκρεατοδωδεκαδακτυλική αρτηρία, και τέλος αφαίρεση των λεμφαδένων της πρόσθιο-πλάγιας επιφάνειας της αορτής και της κάτω κοίλης φλέβας έως την περιτονία του Gerota, στην περιοχή μεταξύ του κοιλιακού άξονα και της κάτω μεσεντέριας αρτηρίας.