Καλοήθη νεοπλάσματα πεπτικού

Ο Δρ. Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος χειρουργεί με ανοιχτή και λαπαροσκοπική τεχνική καλοήθη νεοπλάσματα του πεπτικού συστήματος όπως:

  • Αδενώματα (αδενωματώδης πολυποδίαση, σύνδρομο Gardner
  • Λιπώματα
  • Λειομυώματα
  • Αμαρτώματα
Χατζηθεόκλητος