Σπληνεκτομή

Ο σπλήνας βρίσκεται στο ανώτερο αριστερό τμήμα της κοιλιάς,πίσω από τον θόλο του στομάχου. Είναι ένα μαλακής σύστασης όργανο 10-12  εκατ. που λειτουργεί ως φίλτρο για τον καθαρισμό του αίματος, για τον μεταβολισμό του σιδήρου στο αίμα ενώ λειτουργεί και ως αποθήκη λευκών αιμοσφαιρινών και αιμοπεταλίων. Ο ρόλος του είναι σημαντικός στην ανοσία του οργανισμού.

Ο σπλήνας κινδυνεύει από ρήξη λόγω τραύματος. Προκαλεί έντονη αιμορραγία που μπορεί να οδηγήσει σε καταπληξία και θάνατο. Σε αυτές τις περιπτώσεις διενεργείται σπληνεκτομή.

Ο σπλήνας μπορεί επίσης να πάσχει σε κακοήθη αιματολογικά νοσήματα όπως οι λευχαιμίες και τα λεμφώματα, ή από παθήσεις όπως η ελονοσία, το kala-azar και οι αιμολυτικές αναιμίες (μεσογειακή και δρεπανοκυτταρική αναιμία).

Η αφαίρεση του σπλήνα (σπληνεκτομή) γίνεται λαπαροσκοπικά, προκειμένου να αποφευχθεί μεγάλη τομή στην κοιλιά με συνακόλουθα τον κίνδυνο δημιουργίας κηλών ή μετεγχειρητικών λοιμώξεων.  Η ανάρρωση είναι πολύ ταχύτερη και ο μετεγχειρητικός πόνος πολύ μικρότερος

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου λόγω μεγάλου μεγέθους του σπληνός, είτε προηγείται εμβολισμός για τη συρρίκνωσή του είτε διενεργείται ανοιχτή επέμβαση.

Χατζηθεόκλητος