Χολοκυστεκτομή

Στις περιπτώσεις όπου μία πέτρα αποφράξει την έξοδο της χοληδόχου κύστης και η απομάκρυνσή της δεν είναι εφικτή, τότε εκτός από τον έντονο πόνο, προκαλείται φλεγμονή στον χοληδόχο πόρο η οποία ονομάζεται οξεία χολοκυστίτιδα. Σε κάποιες περιπτώσεις όταν η πέτρα περάσει στο χοληδόχο πόρο και αποφράξει την έξοδο της χολής και των παγκρεατικών ενζύμων προς το έντερο, τότε προκαλείται αποφρακτικός ίκτερος ή  οξεία παγκρεατίτιδα.

Η χειρουργική επέμβαση είναι η λύση του προβλήματος με καλύτερα αποτελέσματα εάν διενεργηθεί άμεσα μετά την εκδήλωση του πόνου ή του πυρετού που θα οδηγήσουν σε ασφαλή διάγνωση της πάθησης.

Η χολοκυστεκτομή διενεργείται λαπαροσκοπικά με ταχύτατη ανάρρωση και εξαιρετικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα χωρίς επιπλοκές.

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία. Μέσω μίας οπής στον ομφαλό διοχετεύεται αέριο (CO2) για να δημιουργηθεί χώρος εργασίας μέσα στην κοιλία. Στη συνέχεια εισάγεται μικροσκόπιο και μικροεργελεία με τα οποία εκτελείται η χολοκυστεκτομή, η χοληδόχος κύστη μπαίνει σε σάκκο περισυλλογής και αφαιρείται από την κοιλία μέσω της ομφαλικής οπής.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, είναι δυνατή η εκτέλεση διεγχειρητικής χολαγγειογραφίας, δηλαδή, η έγχυση σκιαγραφικού υγρού απευθείας στον χοληδόχο πόρο και η ακτινολογική απεικόνιση του ώστε να αποκλειστεί τυχόν λίθος ή άλλη βλάβη του, πριν ολοκληρωθεί το χειρουργείο και κλείσει το τραύμα.

Επίσης, με το πολύ λεπτό, εύκαμπτο χοληδοχοσκοπίο, μπορούν να αφαιρεθούν πέτρες από τον χοληδόχο πόρο ή να ληφθούν βιοψίες και να τοποθετηθούν και stents.