Βιοψίες όγκων

Ο χειρουργός προτείνει και διενεργεί βιοψίες  όταν υποπτεύεται την πιθανή παρουσία καρκίνου.

Η βιοψία γίνεται με τη λήψη  δείγματος από τον προσβεβλημένο ιστό, με ανοιχτή χειρουργική ή λαπαροσκοπικά, αναλόγως του οργάνου, προκειμένου για να εξεταστεί στο βιοπαθολογικό εργαστήριο για την εξακρίβωση της καλοήθειας ή κακοήθειας ενός όγκου.

Οι βιοψίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν  για τον έλεγχο  προκαρκινικών αλλαγών οπότε ο ιατρός μπορεί να ζητήσει αφαίρεση για να αποφευχθεί η πιθανότητα να εξελιχθεί σε καρκίνο.

Σε περίπτωση κακοήθειας η βιοψία παρέχει πολύτιμες πληροφορίες  για τον τρόπο συμπεριφοράς του όγκου, τη σταδιοποίηση  ή την ανταπόκριση  στη θεραπεία.