Θεραπείες για τον καρκίνο του παγκρέατος

Οι θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος είναι η χειρουργική επέμβαση, η χημειοθεραπεία, και η ακτινοβολία. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται συνδυασμός των παραπάνω θεραπευτικών επιλογών. Η απόφαση για την επιλογή της θεραπείας είναι εξατομικευμένη και εξαρτάται κυρίως από τη θέση του όγκου στο πάγκρεας, την εξάπλωση της νόσου, την ηλικία και τη γενική φυσική κατάσταση του ασθενούς.

Στις μέρες μας, ο καρκίνος του παγκρέατος μπορεί να θεραπευτεί (να ιαθεί) αν και εφόσον βρεθεί σε πρώιμο στάδιο (πριν δηλαδή εξαπλωθεί). Μόνο με το χειρουργείο μπορεί να εξαιρεθεί πλήρως ένας όγκος στο πάγκρεας. Οι υπόλοιπες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τους ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν, έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αύξηση της επιβίωσης.

Είναι γεγονός πως απαιτείται ομάδα ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων ώστε να σχεδιαστεί το θεραπευτικό πλάνο για κάθε ασθενή. Τα ογκολογικά συμβούλια στα εξειδικευμένα κέντρα όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για τον σχεδιασμό μιας θεραπείας απαρτίζονται από Παθολόγους Ογκολόγους, Χειρουργούς Ογκολόγους, Γαστρεντερολόγους, Ακτινολόγους και Παθολογοανατόμους.   

Η αρμονική συνεργασία του ασθενούς με τον ιατρό του είναι θεμελιώδους σημασίας σε όλη τη διάρκεια και τα στάδια της θεραπείας

Ειδικά για τους ασθενείς με καρκίνο στο πάγκρεας, πολύ μεγάλη σημασία έχει η αντιμετώπιση του πόνου, που σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να γίνει στα πλαίσια ενός ιατρείου πόνου, καθώς και η αντιμετώπιση προβλημάτων σίτισης με την αρωγή πολλές φορές ειδικών διατροφολόγων. Τέλος, μια πολύ σημαντική θεραπευτική επιλογή που αφορά σε όλους τους πάσχοντες από καρκίνο, άρα και στους ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος ανεξαρτήτως σταδίου είναι η ένταξή τους σε κλινικές μελέτες. Οι κλινικές μελέτες είναι ερευνητικές μελέτες που εξετάζουν τη δραστικότητα νέων θεραπειών ή παρεμβάσεων, είναι πολύ προσεκτικά και καλά σχεδιασμένες και έχουν ως γνώμονα το όφελος του ασθενούς.

Χειρουργική επέμβαση

Στον πρώιμο καρκίνο του παγκρέατος, όπως προαναφέρθηκε, η χειρουργική επέμβαση αποτελεί τη βασική και καλύτερη επιλογή. Ανάλογα με το μέγεθος του όγκου και την εντόπισή του, μπορεί να αφαιρεθεί τμήμα του οργάνου ή ολόκληρο το όργανο. ( Δείτε αναλυτικά εδώ)

Χημειοθεραπεία

Στην χημειοθεραπεία χρησιμοποιούνται φάρμακα για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων που βρίσκονται στο σώμα σας. Σε κάποιες περιπτώσεις η χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία προεγχειρητικά, ενώ μπορεί να χορηγηθεί και μετεγχειρητικά, ως συμπληρωματική θεραπεία (επικουρική).

Η χημειοθεραπεία, είναι η θεραπεία εκλογής για τις περιπτώσεις εκείνες που ο καρκίνος έχει διασκορπιστεί και σε άλλα μέρη του σώματος, δηλαδή όταν έχει δώσει μεταστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο στόχος δεν είναι η ίαση, αλλά η αύξηση της επιβίωσης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, όπως για παράδειγμα ο έντονος πόνος.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

Ο καρκίνος του παγκρέατος και η θεραπεία του μπορεί να προκαλέσουν πόνο. Ο θεράπων ή κάποιος εξειδικευμένος για τον πόνο ιατρός μπορούν να προτείνουν τρόπους για την ανακούφισή του. Στα περισσότερα νοσοκομεία και κλινικές υπάρχουν ομάδες παρηγορικής θεραπείας και φροντίδας.

 ΑΠΟΦΡΑΞΗ

Απόφραξη προκαλείται στις περιπτώσεις εκείνες που ο όγκος του παγκρέατος μεγαλώσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να συμπιέζει το χοληδόχο πόρο ή να αποφράσσει το δωδεκαδάκτυλο. Ο γιατρός σας μπορεί να προτείνει τρόπους επίλυσης του κωλύματος.

ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε θλιμμένοι, αγχωμένοι ή μπερδεμένοι μετά από τη διάγνωση μιας σοβαρής ασθένειας. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν βοήθεια όταν συζητούν για τα συναισθήματα τους, είτε με μέλη της  οικογένειάς τους, είτε με ειδικούς ψυχολόγους, είτε με άλλους ασθενείς και υποστηρικτικές ομάδες.

Δείτε αναλυτικά:

  • Για τη χειρουργική αντιμετώπιση
  • Για τη διατροφή μετά από επέμβαση καρκίνου του παγκρέατος