Το πρόγραμμα των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων 2016- 17 δημοσιοποίησε η Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. Όπως αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρός της Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος,  «τα Μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος έχουν καθιερωθεί στην συνείδηση των νέων αλλά και των παλαιοτέρων χειρουργών ως ένα αξιόπιστο και υψηλού επιπέδου βήμα μετάδοσης γνώσης.

Στόχος τους είναι αφ ́ ενός μεν η ενημέρωση, κυρίως των ειδικευομένων χειρουργών στη ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνικών, αφ ́ ετέρου δε η εξοικείωση με τα καινούρια υλικά που εμφανίζονται καθημερινά στη χειρουργική πρακτική».

Σημειώνει ότι η ενημέρωση αυτή φυσικά περιλαμβάνει και την ορθολογική χρήση των νέων υλικών και μεθόδων με όλους τους ιατρικούς κανόνες και τις αυστηρές ενδείξεις που απαιτεί η ιατρική δεοντολογία.

Το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να αναθέσει την ευθύνη της διοργάνωσης της ΚΓ ́ Περιόδου των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων [2016-1017], στην Α ́ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Α. Π. Θ. και στον καταξιωμένο Καθηγητή Χειρουργικής κ. Α. Μιχαλόπουλο.

Share this post on: