Συνέδριο με θέμα «Σύγχρονη Τεχνολογία και Χειρουργική Εκπαίδευση» πραγματοποιεί η Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος  στη Θεσσαλονίκη, με έμφαση στην Ενδοσκοπική Χειρουργική, την Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική και την Εκπαίδευση στη Χειρουργική

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Νοεμβρίου 2017 και θα περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους ενότητες:

Ανώτερο Πεπτικό, Κατώτερο Πεπτικό, Ήπαρ-Χοληφόρα, Πάγκρεας , Μαστός, Ενδοκρινείς Αδένες, Παθήσεις Κοιλιακού Τοιχώματος-Κήλες, Τραύμα και Χειρουργικές Λοιμώξεις

Share this post on: