Σε ιατρική ανθρωπιστική αποστολή που οργάνωσε η «Μission ANTHROPOS»  στη Γκάνα της Αφρικής (Νοσοκομείο Takoradi )  το 2007, συμμετείχε ο Δρ. Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, μέλος της οργάνωσης.

Διενεργήθηκε μεγάλος αριθμός χειρουργικών πράξεων σε ενήλικες και παιδιά που είχαν ανάγκη ενώ εκπαιδεύτηκε το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του νοσοκομείου σε νέες χειρουργικές τεχνικές

Share this post on: