Στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα που οργανώνει η Επιστημονική Επιτροπή του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης των ιατρών, συμμετείχε ως εισηγητής ο Δρ. Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος  στις 10.3. του 2017

Το θέμα της παρουσίασης ήταν «Οριακά εξαιρέσιμος καρκίνος  του παγκρέατος».

  • Στη φωτογραφία, στιγμιότυπο από άλλο μετεκπαιδευτικό μάθημα με εισήγηση για τη χειρουργική, στο οποίο προήδρευσε ο Δρ. Χατζηθεόκλητος.
Share this post on: